O nama

Građevinsko-zanatska radnja Sloga je osnovana u Kragujevcu 1979. godine kao rezultat višegeneracijskog iskustva u ovoj profesiji. Ugled je stvarala, pre svega, na trajnom opredeljenju da koncept ličnog razvoja uvek prati sve savremene procese u struci. Usledila je najdirektnija saradnja sa naukom i tehnikom u oblasti građevinarstva, uz primenu najnovijih dostignuća. Rezultati su bili logični - kvalitet gradnje, konkurentne cene i rokovi.

Porastom ambicija u savremenim uslovima gradnje, početkom 2011. godine, prerasla je u društvo Sloga Construction d.o.o. U profilisanju nove organizacije uprava i menadžment su se rukovodili vizijom da treba napraviti racionalnu i operativnu organizaciju koja uvažava postojeće interne faktore i stvarati uslove za efikasnije prilagođavanje i delovanje shodno eksternim (tržišnim) uslovima. Poseduje ISO 9001, 14001, 18001 i 50001 Sertifikate o usaglašenosti sa standardima u oblasti građevinarstva, koje primenjuje. U svojoj istorji do danas, preduzeće nema evidentiran ni jedan dan blokade. Posluje pozitivno, sa rastom ostvarenih prihoda iz godine u godinu.

U svojoj strukturi, preduzeće ima osposobljenu organizaciju i mehanizaciju za gradnju svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji,  izvođenje  svih  građevinsko-zanatskih radova. Kroz tradiciju dugu oko četrdeset godina izgradila je većinu značajnih objekata visokogradnje i niskogradnje na celokupnom području bivše Jugoslavije, a za poslednjih desetak godina značajnije objekte na teritoriji cele Srbije. Od svog osnivanja nametnula se kao lider u kvalitetnom izvođenju radova, što je zadržala do danas.
     
Sloga Construction izvodi  radove  na izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, restauraciji adaptaciji i sanaciji: vojnih i zdravstvenih objekata, centara za rehabilitaciju, objekata za zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama, konzervatorsko-restauratorske radove na objektima od posebnog značaja, objekatima od kulturnog značaja, obrazovnim ustanovama, opštim javnim objektima, stambenim, stambeno-poslovnim, poslovnim, proizvodnim, magacinskim, hladnjačama itd.


Referenc listu za period 2009-2020 god. mozete preuzeti OVDE

KONTAKTIRAJTE NAS
Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili želite neku informaciju popunite online formular.